Callejoia infernua izan zen

Argazkiak: Jorge Nagore

Callejoiarainoko laugarren entzierroaren lasaitasuna, bihurritzen hasi zen zezenak plazan sartu behar zirenean. Hor arrisku eta tentsioko momenturik handienak egon ziren, bi korrikalarien adarkada larriengatik, bat lepoan eta beste bat besopean.

Haietako bat zauritua izan zen callejoiaren eskuin aldetik sartzen ari zen bitartean. Bi korrikarariekin batera, zezen beltz bat bultzatzen die eta gaztea, alkandora zuriarekin, zati txarrena daramatza Pedraza de Yelteseko zezena aurkituz.

Zauritutako beste korrikalaria callejoietik ere eramandua izan zen. Biak arduratuak izan ziren erizaindegian bertan. Haitako bat 12 zentimetroko adarkada batekin lepoan, trakea eta hioides kartilagoa moztu ziona. Erizaindegian bertan arduratua izan zen eta azkenik ospital batera eramandua.

Beste zauritua, larria ere, besopean adarkada bat zeukan eta pilon tibialaren apurketa. Hau ere ospitalera eraman zuten.

Momentuz, ez dago informazio gehiagorik beraien identitate edo jatorriari buruz.