Uztaila 7. Puerto de San Lorenzo. Encierros 2019.

Primer encierro de San Fermin 2018 con el suelo mojado y dos cornadas

Adarkatu gehieneko 36. entzierroa. 1.a 2004/07/12koa da (8).
Adarkatu gehieneko entzierroa 2017/07/07tik.
Traumatismoz zaurituriko gehieneko entzierroa 2018/07/14tik.
Zauritu gehieneko 41. entzierroa. 1.a 2013/07/13koa da (23).
Zauritu gehieneko entzierroa 2018/07/13tik.
110. entzierrorik lasterrena. 1.a 2015/07/14koa da (2’05”).
Entzierrorik lasterrena 2018/07/14tik.
Tenperatura altueneko entzierroetan 25. aldiz (19ºC). 1.a 1982/07/08koa da (25ºC).
Tenperatura altueneko entzierroa 2017/07/08tik (19ºC).
3 parte-hartzetan Puerto San Lorenzok 4 lagun utzi ditu adarkaturik. (1,33 entzierroko).
Puerto San Lorenzo adarkatu gehien uzten duen 16. ganadutegia da (4 denetara).
Puerto San Lorenzo batez beste lagun gehien adarkatzen duen 11. ganadutegia da (1,33 entzierroko).
3 parte-hartzetan Puerto San Lorenzok norbait adarkatu ez duen 2 aldia da.
3 parte-hartzetan Puerto San Lorenzok 13 lagun zauritu ditu traumatismoz (4,33 entzierroko).
3 parte-hartzetan Puerto San LorenzoArray beti zauritu du norbait traumatismoz.
Puerto San Lorenzo traumatismoz batez beste lagun gehien zauritzen duen 21. ganadutegia da (4,33 entzierroko).
3 parte-hartzetan Puerto San Lorenzok norbait traumatismoz zauritu duen 3. aldia da.
3 parte-hartzetan Puerto San Lorenzok 17 lagun zauritu ditu (5,67 entzierroko).
Bere 3 parte-hartzeetan Puerto San Lorenzok beti 3 minutu baino gutxiagotan egin du entzierroa.
Puerto San Lorenzok sanferminetan egin dituen 3 entzierroetarik hau izan da iraupen laburreneko 3.a (2’4”). Motelena 2017/07/09an izan zen (2’22”).
Puerto San Lorenzok sanferminetan egin dituen 3 entzierroetarik hau izan da iraupen luzeeneko 2.a (2’4”). Motelena 2018/07/07an izan zen (2’4”).
Bere 3 parte-hartzeetan hau da Puerto San Lorenzok entzierroa 19ºC-tan edo tenperatura altuagoan egin duen 1. aldia.