2019. Uztaila 10. Jandilla

Los miércoles siguen siendo los encierros con menos cornadas registradas

Entzierro batean adarkaturik izan ez den 179. aldia. Aurrekoa 2019/07/09an izan zen.

Entzierro batean traumatismoz zauriturik izan ez den 12. aldia. Aurrekoa 2019/07/09an izan zen.

Entzierro batean zauriturik izan ez den 8. aldia. Aurrekoa 2019/07/09an izan zen.

20 parte-hartzetan Jandillak 31 lagun utzi ditu adarkaturik. (1,55 entzierroko).

Jandilla adarkatu gehien uzten duen 2. ganadutegia da (31 denetara).

Jandilla batez beste lagun gehien adarkatzen duen 9. ganadutegia da (1,55 entzierroko).

20 parte-hartzetan Jandillak inor adarkatu ez duen 10. aldia da.

20 parte-hartzetan Jandillak 108 lagun zauritu ditu traumatismoz (5,4 entzierroko).

Jandilla traumatismoz lagun gehien zauritu duen 3. ganadutegia da (108 guztira).

Bere 20 parte-hartzeetan Jandillak beti 6 minutu baino gutxiagotan egin du entzierroa.

Santo Domingo adarkatu gehien izaniko zatia da. 63 (kopuru osoaren %21,95) 1980tik.

Ayuntamiento adarkatu gutxien izaniko zatia da. 23 (kopuru osoaren %8,01) 1980tik.

ean adarkada gehien gertatzen diren zatia Santo Domingo da (10 entzierrotan 45).

ean adarkada gutxien gertatzen diren zatia Ayuntamiento (1 entzierrotan 45).

Jandilla Mercaderesen lagun gehien adarkatu dituen ganadutegia da (6 entzierrotan 45).

Callejón Jandillak lagun gehien adarkatu duen zatia da (9 entzierrotan 20).

Estafeta Jandillak lagun gutxien adarkatu duen zatia da (2 entzierrotan 20).

Mikel Ciaurriz

Mikel Lasa

Javier Mutilva

Miguel Fernández

Carlos Mediavilla

Javier Ibáñez

Nerea Ibáñez

Mónica Sarasa

Pablo Espartosa