Danger Encierros 2013 (1/20)EL TORO MOCOSO

Eguna: 2013ko uztailaren 7a

Egilea: José Luis de Andrés

Entzierroko argazki bat dela dakigulako ez balitz, irudiko zezen gorrixka mutil horren kamiseta mukietarako zapi gisa maitekiro erabiltzen ari dela irudituko luke. Izualdi ikaragarria eta kolpe ederra hartu zituen ziur aski lasterkariak, zezenaren adarrek eta oso joaldun handi batek era arriskugarrian inguraturik geratu baitzen.