Danger Encierros 2013 (19/20)EL MONTÓN

Eguna: 2013ko uztailaren 13a

Egilea: Miguel Goñi

Dudarik gabe, momentu honengatik gogoratuko dira 2013ko entzierroak. Plazako sarreran hain zuzen osatu zen lasterkari eta zezen pilaketa handia gogoratzen diren larrienetako bat izan zen. Irudian, animaliek iritsi eta mutil pilarekin talka egiten duten une zehatza ikus dezakegu; lasterkariek, plazara sartzeko etsian, izuturik ikusten dute zezenen adarrak gainean dituztela