Salvado por el doblador

Nahiz eta gaurko entzierroa oso lasaia izan eta adarkatutako zauriturik egon ez arren, zezen-plazan zegoen gazte bat modu tuntunenean adarkatua izateko zorian egon da, zezen beltz bati hurbildu zaio ukitu nahiaz eta ondorioz zezenak hainbat alditan eraso egin dio. Zorionez, kapadunetako batek, adi zegoenak, gerturatu eta kapotearen laguntzaz zezen beltza bereganatu du.

Gaztea ez du zauririk jasan, baina baliteke bere zuhurtziagabetasunarengatik isuna jasotzea, entzierroaren araudiak espresuki zezena deitzea edo ohartaraztea debekatzen duelako.

Uztailaren 14ko argazki gehiago