Danger Encierros 2013 (7/20)ENTRE LOS CUERNOS

Eguna: 2013ko uztailaren 10a

Egilea: José Antonio Pérez

Zezen baten aurretik nahiko laster  joaten ez zarenean, irudiko lasterkari horri bezala gerta dakizuke; era arriskugarrian geratu zen Victoriano del Río ganadutegiko animalietako baten adarren artean kokaturik. Zaila gerta zitzaiokeen egoera horretatik ateratzea, are gehiago ia-ia zezenaren hanken artean zihoala korrika kontuan harturik, baina, uneko arriskua gorabehera, zorionez mutila ez zen larri zauriturik atera.